Tjenester

Maritim: Oppdrett, skip, båt og oppdrettsflåter
Vi er stolte av å tilby omfattende elektrotjenester til den maritime sektoren. Med vår egen båt har vi muligheten til å nå selv de mest avsidesliggende stedene, noe som gjør oss i stand til å betjene alle dine behov uansett hvor de befinner seg. Våre spesialiserte elektroeksperter tar seg av oppdrettsanlegg, elektroteknikk om bord på skip og båter, samt installasjon og vedlikehold av elektriske systemer på oppdrettsflåter. Uansett om du trenger oppgradering av eksisterende utstyr eller nyinstallasjoner, er vi her for å sikre at ditt maritime elektriske utstyr fungerer optimalt. Med vår egen båt er vi klare til å ta oppdragene til sjøs og levere tjenester av høyeste kvalitet.

Næring:
Vi er stolte av å være en pålitelig partner for næringslivet, og våre elektroeksperter er klare til å støtte deg. Våre tjenester inkluderer skreddersydde løsninger for industrielle elektriske systemer, rask og nøyaktig feilsøking for å minimere nedetid, og installasjon av elektriske motorer for å oppnå optimal driftseffektivitet. Vi forstår viktigheten av pålitelig elektro i næringssektoren, og vi er dedikerte til å levere resultater av høy kvalitet.

Bolig:
For boligeiere tilbyr vi omfattende elektrotjenester som dekker alle aspekter av boligens elektriske behov. Vårt team er spesialisert på å håndtere elektriske installasjoner for nybyggprosjekter, slik at ditt hjem har den rette infrastrukturen for dagens og fremtidens teknologi. Vi integrerer også smarthus-teknologi for å gi deg full kontroll over ditt hjem, samt installerer solcellepaneler for å redusere dine energikostnader og bidra til en mer bærekraftig fremtid.

Uansett hvilken sektor du befinner deg i, er vårt team av dyktige fagfolk klare til å møte dine elektriske behov og levere skreddersydde løsninger for dine spesifikke krav.

Eltakst, El-kontroll og termografering.
Vi har Nord-Norges første Eltakstmann i teamet. Våre tjenester inkluderer El-kontroll, termografering, Eltakst, skadetakst og tredjepartsvurderinger. Vi er dedikerte til å sikre trygge og pålitelige elektriske anlegg for boliger, næringsbygg og landbruk.

Kurs:

FSE & Førstehjelp -
Dette kurset oppfyller myndighetenes krav til årlig opplæring av elektrofagarbeidere innen Lavspent. Innholdet er i samsvar med Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. Kurset tar for seg faktiske ulykkessituasjoner, viktigheten av sikkerhetsbevissthet, risikoer forbundet med elektrisitet, ulike roller og ansvar, arbeidsmetoder og bruk av verneutstyr. Videre inkluderer kurset opplæring i førstehjelp med spesielt fokus på ulykker relatert til strøm.

Kursets varighet er minimum 4 timer.

FSE Instruert Førstehjelp

Dette kurset oppfyller myndighetenes krav til årlig opplæring av instruert personell. Innholdet er basert på Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. Kurset tar for seg virkelige ulykkessituasjoner, betydningen av sikkerhetskultur, rollen som instruert person, ansvar, og håndtering av sikringer, effektbrytere og annet relevant utstyr. Videre inkluderer kurset opplæring i førstehjelp med spesiell fokus på ulykker knyttet til strøm.

Kursets varighet er minimum 4 timer.

NEK 400 / FEL

Dette kurset tar for seg samspillet mellom Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg og NEK 400, og har som mål å gi deltakerne bedre forståelse av normens oppbygning og anvendelse. Innholdet i kurset blir tilpasset etter kundenes ønsker og behov, basert på de ulike typer anlegg de arbeider med. Eksempler på emner som kan dekkes inkluderer jording, verifikasjon, ulike nettsystemer, manuell prosjektering, elbil-lading og elektriske installasjoner i medisinske områder.

Kursets varighet er minimum 4 timer.