Om Oss

Vi er en elektro bedrift som håndterer store og små oppdrag


Priser:
Prisliste 01.03.2018
Servicearbeider          Alle priser inkl mva
Startpris / minstepris kr 1.750,-
I startprisen inngår inntil 1 time arbeid (inkl reisetid), bilkostnad for 1 stk oppmøte, lovpålagt dokumentasjon.
Minstepris faktureres også ved bomtur.


Timepriser
Montør kr 890,-
Hjelpearbeider kr 750,-
Tekniker/saksbehandler kr 1.200,-
Installatør kr 1.350,-
NEMKO-godkjent Eltakstmann kr 1.500,- 

Andre priser
Bilkostnad servicebil Pris pr dag/oppmøte Eventuelle kostnader for parkering o.l. kommer i tillegg kr 500,-
Dokumentasjon Lovpålagt dokumentasjon. Leveres elektronisk. kr 375,-
Melding til e-verk/DLE Kvittering og innsending av tilsynsrapport. Forhåndsmelding. Ferdigmelding.  Pris pr melding kr 1.000,-
Vakt / utrykning Tillegg for utrykning/hasteoppdrag dagtid kr 1.875,-
Alle pris gjelder innenfor normalarbeidstid.

Timepris
Medgått tid regnes fra oppstart kontor til montører forlater kunde og avrundes frem til nærmeste halvtime.  


Rammeavtale / serviceavtale
Har dere regelmessig behov for elektriker til å utføre vedlikehold, reparasjoner eller endringer i deres anlegg? I så fall vil dere være tjent med å etablere en rammeavtale / serviceavtale, der dere får rabatterte priser, faste responstider, og en fast kontaktperson som vil bli kjent med deres anlegg.

Bilkostnader / Servicebiler

Vi benytter servicebiler slik at våre montører skal være mobile, og slik at de får med seg verktøy, trapper, verneutstyr og lignende. Bilkostnader belastes kunden for hvert oppdrag / oppmøte. Vi har en fast pris for dette – det tilkommer ingen kostnader pr km. (Begrenset til 20km). Transport ut over 20 km faktureres med 7,- pr.km eks.mva.
Eventuelle utlegg for parkering og bompassering kommer i tillegg.
I bilene har vi også et utvalg av produkter for å løse ambulerende oppdrag.  Det er stor variasjon av fabrikater og modeller av produkter som dimmere, termostater, lamper m.m., og vi ber om forståelse for at vi ikke kan ha hele sortimentet i våre biler. Dersom vi på et serviceoppdrag må reise for å hente et bestemt produkt, så vil kostnader for tidsbruk til dette påløpe faktura til kunden. Fortell oss så detaljert som mulig om hva du ønsker når du bestiller oppdrag, så kan montøren i mange tilfeller bestille utstyret på forhånd, eller hente det når han er på vei til første oppmøte.

Kostnader lovpålagt dokumentasjon

Kostnader for å gjennomføre lovpålagte oppgaver som risikovurdering / sluttkontroll o.l. belastes som medgått tid fra utførende montør. Kostnader for å utarbeide samsvarserklæring og supplerende dokumentasjon, samt kostnader for intern behandling og utsendelse av dokumentasjonen belastes med en fast pris på serviceoppdrag. Dokumentasjonen overleveres elektronisk.

Hvorfor kjøpe materialer / utstyr fra Elektro Trøndelag?
Vi leverer kun godkjent utstyr fra våre godkjente leverandører – med garantiordning på alle produkter og tjenester. Vi hjelper deg med å finne de produktene du trenger, og håndterer eventuelle reklamasjoner. Dersom du selv skaffer og leverer produkter som vi skal montere og tilkoble, så må du fremlegge samsvarserklæringer, CE-merking, montasjeanvisning osv. Vi må også belaste deg som kunde for vårt tidsforbruk til kontroll av fremlagt dokumentasjon for utstyret. I ettertid kan det oppstå diskusjoner om hvem som har ansvaret, dersom produktet av en eller annen grunn slutter å fungere. Er det de som solgte produktet til deg, eller de som monterte produktet for deg som har ansvaret? Vi påtar oss ikke garantiansvar for produkter som er levert av kunden eller kundens leverandører.

Materiell kjøpt av kunde?

Det er ingen hemmelighet at det kan kjøpes materiell gjennom andre kanaler enn hos oss som Installatør. Ofte kan dette leveres billig gjennom kjøp på Internett eller andre utsalgssteder. Ganske ofte opplever vi at kunden selv har materiell som ønskes benyttet. Vi monterer selvsagt dette materiell såfremt det har de nødvendige godkjenninger og har en kvalitet som kan benyttes til formålet. Vi kan imidlertid ikke montere materiell som ikke innehar nødvendige godkjenninger. Såfremt vi gjør det vil vi automatisk bli stilt til ansvar ved ulykker og brann og vil da risikere å miste våre bevilgninger som installasjonsbedrift, samt at vi vil bli stilt økonomisk og strafferettslig ansvarlig. Hvor kunden ønsker å levere materiellet selv forbeholder vi oss retten til å øke timeprisen. Dette vil kun skje etter avtale med kunden og prisøkningen vil normalt være kr 200,- eks mva i tillegg til gjeldende timepris.

Fakturering
Faktura sendes fortrinnsvis elektronisk til oppgitt epostadresse. Den kan også sendes som EHF (Elektronisk Handels Format) som flere og flere bedrifter nå ønsker.  Vi fakturerer fortrinnsvis ukentlig iht. fremdrift i ordre. For personkunder er normal forfallstid en uke.

Tilbud/prisoverslag

Vi gir gjerne tilbud eller prisoverslag på oppdrag av en viss størrelse.

Effektivitet

Vi tilstreber oss å være effektiv i utførelsen av våre oppdrag. Våre montører er derfor presise i forhold til avtalte tidspunkter, og vil ta kontakt ved eventuelle forsinkelser eller endringer iht. avtaler.

Dokumentasjon

ELinn
Vi bruker ELinn og leverer ordredokumentasjonen elektronisk via QR kode i sikringsskap. Du kan også logge inn via ELdoc.no
Ta kontakt dersom du har problemer med å finne dokumentasjon

Kontaktinfo

40301000

post@eltr.no

Vestre Rosten 78, 7075 TILLER

Mandag - fredag

07:00 - 16:00

Dette nettstedet benytter ikke cookies og sporer absolutt ingen verdens ting av hva du foretar deg her inne :)