Tjenester

Marnar Elektro AS utfører elektriker-tjenester etter avtale på Bolig, Hytte, Næring og Maritime anlegg (yrkes-fartøy og fritidsbåt). Generelle elektriker-arbeid som El.bil ladere, lys, stikk,  smart strømstyring/strømkontroll, og varme samt Nyanlegg, ombygging, vedlikehold og utbedring. Vi legger vekt på at alle arbeider utføres med tanke på høy el-sikkerhet for å ivareta og beskytte liv og eiendom. Alle arbeider utføres fagmessig, blir kontrollert og dokumentert. Alle komponenter er nøye vurdert og valgt for at de skal være tilpasset anlegget i sin helhet. Offentlig pålagt sluttkontroll og samsvarserklæring overleveres kunden, som et bevis for en godkjent installasjon.