Ansatte

Per Ottar Huseby
Autorisert installatør
95155777
pero@drifttek.no

Arne Jonny Røe
Saksbehandler
90713421
arne@drifttek.no

Stein Kristiansen
Saksbehandler
91330773
stein@drifttek.no

Florentino Talisaysay Jr
95017444
fbtjr29@gmail.com

Dette er en liste over ansatte som kan kontaktes og representerer kanskje ikke alle ansatte i bedriften