Ansatte

Tor Egil Utne
Autorisert installatør
46409265
tor@utneelektro.no

Svein Åge Zimmermann
Saksbehandler
95935550
Zimmermann@utneelektro.no

Emil Stålborg Gustavsen
97544241
gustavsen@utneelektro.no

Espen Arnesen
41368929
arnesen@utneelektro.no

Dette er en liste over ansatte som kan kontaktes og representerer kanskje ikke alle ansatte i bedriften