Tjenester

 • Vi tar på oss elektroarbeider i forbindelse med rehabilitering av bad, bolig og kjøkken.
 • Vi kan ta på oss elektroinstallasjoner i din nye bolig.
 • oppgradere ditt gamle sikringsskap med nye jordfeilautomater.
 • Retter og lukker avviksrapport fra Hafslund-Eidsiva og DLE.
 • Montering av type 2 ladestasjoner for elbiler. 
 • Vi leverer ladere fra Easee og Eo
 • Montering av overspenningsvern
 • Oppgradering av inntak
 • Trenger du hjelp med belysning
 • Trenger du hjelp med elektrisk oppvarming
 • Sjekk ut følgende nettside https://minelpo.no/